Eesti | Russian |  English
Tehniline info
Rehvide hooldus ja ohutus
TEADMISED REHVIDEST
REHVIDE MÕÕDUSÜSTEEM
REHVIDE EHITUS
REHVISÕNASTIK
REHVISÕNASTIK
sõnastik

Aramiid
– Sünteetiline kiud, mis on kaalu arvestades tugevam kui teras. Kasutatakse rehvide valmistamiseks, kuna see on väga hea tõmbetugevuse ja kaalu suhtega.

Aspektisuhe
– Rehvikülje kõrguse ja rehvi laiuse vaheline suhe.

Asümmeetriline – Turvisemustri parem ja vasak pool on erinevad.

Haagiserattad – Haagise rattad, mis ei vahenda mootori veojõudu ega määra sõidusuunda.

H-Speed’i või H-Performance’i rehviklass – Kiiruskategooria, millesse kuuluvate rehvidega võib sõita kuni 200 km/h.

Juhtrattad – Rattad, mis määravad sõiduki sõidusuuna.

Kandikaitse – Kalandreeritud kanga viimistlusriba, millega kaitstakse rehvirante velje suhtes.

Kere – Põhimikuniitide struktuur, mis on ühendatud traadist randivitste vahele.

Kergveokirehvid – Rehvid, mis on mõeldud linnamaasturite, väikeste ärisõidukite ja puhkesõidukite maastiku- ning üldsõidu jaoks.

Klotsid – Üksikud rehvipinnast välja ulatuvad kummimügarad, millest moodustub turvisemuster.

Klotsmuster – Rehvi turvisemuster koosneb rehvipinnast välja ulatuvatest kummimügaratest.

Koormusklass – Meetod rehvide koormatavuse klassifitseerimiseks (tähiste B, C, D jne abil) vastavalt põhimiku kandejõule.

Madalaprofiililine – Mõiste, mis kirjeldab väikese aspektisuhtega rehve või rehviseeriat.

Mullitamine – Rehvi pinnale on tekkinud kühmud ja murenenud kohad.

Mustritsükli muutumine – Rehviturvise osade nurkade ja suuruste muutumine, mis aitab vähendada rehvimüra.

Naastuaugud – Väikesed süvendid piki rehviturvist, mis on mõeldud naastude paigaldamiseks talverehvidesse.

Pilud – Turvisemustris olevad lõhed. Väikesed sisselõiked turvises, mis parandavad veojõudu.

P-meetersüsteem – Mõõdusüsteem, mis kirjeldab ristlõike laiust (mm), aspektisuhet, rehvi ehituse kategooriat ja velje läbimõõtu (tollides). Näide: P225/70R15.

Põhimik – Rehvi osa, millele kinnituvad turvis, vööd, randid ja küljed.

Põhimikukiht – Kummiga kaetud kanga- või traatvõrgukiht, millest moodustub rehvi kere.

Radiaalrehv – Rehvi põhimikukihid asetsevad 90-kraadise nurga all.

Rehvimõõtude meetersüsteem – Mõõdusüsteem, mis kirjeldab ristlõike laiust (mm), aspektisuhet, kiiruse kategooriat, rehvi ehitust ja velje läbimõõtu (tollides). Näide: 185/70SR13.

Rehviprofiil – Mõiste, mida kasutatakse rehvi aspektisuhte või seeria määramisel.

Ribid – Rehvi turvisemustri soonte vahelised osad, mis asetsevad ümber kogu rehvi.

Seeria – Rehvi aspektisuhe numbrina, näiteks 50-seeria.

Servaklotsid – Kummist mügarad turvisemustri servas, rehvikülgede lähedal.

Sooned – Pikikanalid rehviturvise ribide vahel.

S-Speed’i või S-Performance’i rehviklass – Kiiruskategooria, millesse kuuluvate rehvidega võib sõita kuni 180 km/h.

Suure võimekusega rehv – 1. Rehvid, mille kiirusklass on S või parem ja aspektisuhe on 70 või väiksem. 2. YOKOHAMA puhul rehvid, mille aspektisuhe on 70 või väiksem ja kiirusklass on H, V või Z.

Sõiduautorehv – Autorehvid, mille aspektisuhe on 70 või suurem ning mille kõrgem profiil parandab sõidumugavust.

Z-Speed’i või Z-Performance’i rehviklass – Kiiruskategooria, millesse kuuluvate rehvidega võib sõita üle 240 km/h.

Terasvöö – Radiaalrehvides kasutatav vöömaterjal. Terasvõrgu suur jäikus tagab hea juhitavuse ja vähendab turvise kulumist.

Turismirehv – Sõiduautorehvi mugavustasemega võrreldav rehv, mis muudelt omadustelt on võrreldav suure võimekusega rehviga.

Turviseklotsid – Kummist mügarad turvisemustris.

Täiteaine – Materjal, millega täidetakse külgede sisemine ja välimine randipealne osa. Kasutatakse ka rehvikülje alumise osa tugevdamiseks.

UTQG – (Uniform Tire Quality Grade) rehvide ühtne kvaliteediklassifikatsioon. Kohustuslik rehvide klassifitseerimissüsteem; põhineb rehvide võimekusel vastavalt turvise vastupidavusele, veojõule ja temperatuurikindlusele. UTQG klass on toodud rehviküljel.

Veorattad – Rattad, millele rakendub sõiduki veojõud.

Vesiliug – Veojõu kadumine suurel kiirusel, kui veekiht tõstab rehvi teepinnalt üles.

V-Speed’i või V-Performance’i rehviklass – Kiiruskategooria, millesse kuuluvate rehvidega võib sõita kuni 240 km/h.

Ühend, segu – Üldmõiste, mis viitab turvisematerjali keemilisele koostisele.
©2012 Yokohama   
Yokohama.ee