Eesti | Russian |  English
Tehniline info
Rehvide hooldus ja ohutus
TEADMISED REHVIDEST
REHVIDE MÕÕDUSÜSTEEM
REHVIDE EHITUS
REHVISÕNASTIK
REHVIDE MÕÕDUSÜSTEEM
 
Rehvimõõdud meetersüsteemis
Kuna Euroopas kasutatakse enamasti meetermõõdustikku, on välja töötatud rehvimõõtude meetersüsteem. Tegemist on numbrisüsteemi teisendusega. Ristlõikelaiused on toodud millimeetrites, mitte tollides. Kui rehvi aspektisuhe ei ole määratletud, on üldjuhul tegemist 82-seeria rehvidega. 60- ja 70-seeria rehvide väljatuleku järel lisati rehvitähisesse aspektisuhe, sarnaselt P-meetersüsteemile.
ISO rehvimõõdud
Rahvusvahelise standardiorganisatsiooni ISO meetersüsteem ühendab meetersüsteemi ja rakenduse kirjelduse. Rakenduse kirjeldus sisaldab koormusindeksit ja kiiruse tähise sümbolit.
Rehvimõõdud millimeetersüsteemis
Millimeetersüsteem sarnaneb meetersüsteemiga, kuid selles on ka velje läbimõõt antud millimeetrites.
 
Kergveokite numbrisüsteem
Sarnaselt sõiduautode numbrisüsteemile on siin loetletud ristlõike laius tollides, ehituse tüüp, velje läbimõõt tollides ning kergveoki tähis.
 


Kergveokite meetersüsteem
Sarnaneb P-meetersüsteemile, ainult täht P on asendatud tähtedega LT, mis tähendab kergveokit. LT-meeter- ja P-meetersüsteemi rehvid erinevad ka ehituse poolest.
 


Kergveokirehvide kõrgflotatsiooni süsteem
Sarnaneb kergveokite numbrisüsteemiga, mille ette on lisatud rehvi läbimõõt.

 

Kõrgflotatsiooni, LT-meeter- ja LT-numbrisüsteemi võrdlus
 

©2012 Yokohama   
Yokohama.ee