Eesti | Russian |  English
TOODETE ÜLEVAADE
Sõiduauto rehvid
Võidusõidurehvid
Veoauto-ja bussirehvid
Tööstusrehvid
DIAGONAALREHVID
TIHENDAJA
TEEHÖÖVEL
PINNASETEISALDAJA
LAADUR
Y103 L-2
Y524 L-5
Y524 L-5 (SP)
Y524Z L-5
Y525 L-5
Y526 L-3
Y545 L-4
Y575 L-3
Y67 L-3
Y67
Y69 SET L-5
Y69 SET L-4
Y67 L-4
Y69U L-4
Y69U L-5
ERITÖÖD
ALLMAAKAEVANDUS
TERASEST VAHEPADJAND
TÖÖSTUSLIKUD
RADIAALREHVID
TEHNILINE INFO
Tööstusrehvide rakendustabel
Tööstusrehvide rehvi konstruktsioon
Tööstusrehvide turvisemustrid
Tööstusrehvid sõiduki tüübi järgi
 
Toote infoMõõduvalikGarantii

Standardne piiratud garantii


Tööstusrehvidele

Käesolev piiratud garantii / regulatiivne poliitika näeb ette rehvi vahetuse kindlatel tingimustel. Nimetatud poliitika kehtib tööstusrehvidele, mida kasutatakse normaalse töö käigus õigustatavates tingimustes. Rehvidele, mis on muutunud töökõlbmatuks või ära kulunud hooletuse või halva kohtlemise tõttu, Yokohama garantiikaitse ei laiene.


Garantiikõlblikkus
Käesolev garantii kehtib iga Yokohama tööatusrehvi kohta, mis kannab Yokohama kaubamärki ja täielikku D.O.T. seerianumbrit ning mis töötab normaalsetes kasutustingimustes. Garantiikõlblikud rehvid peavad olema sõidukil, millele need esialgselt vastavuses sõiduki valmistaja soovitustele paigaldati. Käesolev garantii kehtib ainult originaalrehvi ostjale ja ei ole edasiantav ükskõik millisele teisele poolele. Rehvid on käesoleva garantiiga kaitstud esialgse kasutatava turvisemustri kasutusajaks, kuni alles on jäänud 0 mm, kuid mitte üle 5 aasta (60 kuud) alates ostukuupäevast. Nimetatud ajaperiood ei hõlma käesoleva garantiiga kaitstud rehvide oodatavat kasutusaega.


Mida ei garanteerita
Rehve, mis on muutunud töökõlbmatuks alljärgnevatel põhjustel:

 • Teeohtudest tekitatud vigastused või kahjustused, mis on rehvile põhjustatud takistuste ja prahi poolt, nagu näiteks lõikevigastused, torkevigastused, (parandatavad või mitte), muhud, rebendid või löökidest põhjustatud purunemised.
 • Mittenõuetekohane rehvirõhu kasutamine või teised hoolduse kuritarvitused.
 • Mittenõuetekohased montaaži- või demontaažiprotseduurid.
 • Sõiduki või rataste anomaaliad, nagu näiteks paindunud rattasõlmed, rataste (sildade) vale reguleerimine, kulunud või rikkis komponendid.
 • Avariist, korrosioonist, vandalismist, tulekahjust või loodusõnnetustest põhjustatud kahjustused.
 • Seadmetest ja käsitsemisest tingitud vigastused või kahjustused.
 • Rehvid, mis on täidetud vahu, soolvee või muu ainega, mis on ette nähtud õhu kui pumpamiskeskkonna asendamiseks või täiendava massi saavutamiseks.  
 • Vale rakendus, väärkohtlemine, hooletus, rataste või kettide kahjustus.

Täiendavad välistused  

 • Rehvid, millel esinevad vanusest või ilmastikust tingitud kahjustused, mis on töötanud üle 5 aasta (60 kuud).
 • Rehvid, mis on ostetud rohkem kui 5 aastat (60 kuud) tagasi enne garantiinõude esitamist. Nõutav on esitada ostutõend; selle puudumisel rakendatakse rehvi valmistamiskuupäeva.
 • Buldooserite, kaugvedude veoautode või skreeperite rehvid, mis töötavad ületades Ton-Mile-Per-Hour (TMPH) (tonn-miili tunnis) või Ton-Kilometer-Per-Hour (TKPH) (tonnkilomeetrit tunnis) teguri nimiväärtust.
 • Buldooserite ja laadurite rehvid, mis töötavad nimivõimsustegurit Work Capacity Factor (WCF) ületades.
 • Mittenõuetekohased hoiutingimused
 • Rehvid, mis on monteeritud "O" rõngastega ja mis ei ole heaks kiidetud kasutamiseks teehöövlite ja buldooserite rehvidena.
 • Protekteeritud rehvid.
 • Rehvid, mida on pärast tehasest lahkumist modifitseeritud (lõigatud üle sooned, taastatud pinnasehaaratsid jne.).

Mida garanteeritakse
Rehvid, mis on muutunud töökõlbmatuks ülaltoodutest erinevatel põhjustel, asendatakse vastavalt käesolevale garantiile.


Komenseerimispoliitika
Tööstustehvid (OTR tyres): korrutada järelejäänud turvisemustri sügavuse protsent esialgse ostuhinnaga.

Klient tasub kõik kohalikud maksud, mis kehtivad võrreldavale uuele Yokohama rehvile, pluss kõik montaaži-, tasakaalustamise ja muud teenindustasud. Rehvid on käesoleva garantiiga kaitstud esialgse kasutatava turvisemustri kasutusaja jooksul, kuni alles on jäänud 0 mm, kuid mitte üle 5 aasta (60 kuud) alates ostukuupäevast.


Kliendi kohustused
Klient peab esitama garantiinõude Yokohama tööstusrehvide volitatud edasimüüjale. Vajaduse korral nõuab rehvi edasimüüja garantiirehvi ülevaatust Yokohama hooldusesindaja poolt Yokohama ametliku maaletooja territooriumil.

 


Piirangud ja väljaarvamised
Kõik eeldatavad garantiid, sealhulgas igasugune müügikõlblikkuse või konkreetseks otstarbeks sobivuse garantii on selgesõnaliselt piiratud käesoleva kirjaliku garantii kestusega.

Kõik kohustused või vastutus ajakaotuse, ebamugavuste, sõiduki kasutamise kadude või mis tahes muude juhuslike või kaudsete kahjude eest siinkohal välistatakse.

©2012 Yokohama   
Yokohama.ee