Eesti | Russian |  English
TOODETE ÜLEVAADE
Sõiduauto rehvid
Võidusõidurehvid
Veoauto-ja bussirehvid
Tööstusrehvid
DIAGONAALREHVID
TIHENDAJA
TEEHÖÖVEL
PINNASETEISALDAJA
LAADUR
Y103 L-2
Y524 L-5
Y524 L-5 (SP)
Y524Z L-5
Y525 L-5
Y526 L-3
Y545 L-4
Y575 L-3
Y67 L-3
Y67
Y69 SET L-5
Y69 SET L-4
Y67 L-4
Y69U L-4
Y69U L-5
ERITÖÖD
ALLMAAKAEVANDUS
TERASEST VAHEPADJAND
TÖÖSTUSLIKUD
RADIAALREHVID
TEHNILINE INFO
Tööstusrehvide rakendustabel
Tööstusrehvide rehvi konstruktsioon
Tööstusrehvide turvisemustrid
Tööstusrehvid sõiduki tüübi järgi
 
Toote infoMõõduvalikGarantii

Rehvide garantii

Käesolev garantii / regulatiivne poliitika näeb ette rehvi vahetuse kindlatel tingimustel. Nimetatud poliitika kehtib rehvidele, mida kasutatakse normaalsetes, e. tavatingimustes. Rehvidele, mis on muutunud kasutuskõlbmatuks või ära kulunud hooletuse või halva kohtlemise tõttu, garantiikaitse ei laiene.

Garantiikõlblikkus

Käesolev garantii kehtib igale rehvile mis kannab täielikku D.O.T. seerianumbrit ning mis töötab normaalsetes kasutustingimustes. Garantiikõlblikud rehvid peavad olema sõidukil, millele need esialgselt vastavuses sõiduki valmistaja soovitustele paigaldati. Käesolev garantii kehtib ainult originaalrehvi ostjale ja ei ole edasiantav ükskõik millisele teisele poolele. Rehvid on käesoleva garantiiga kaitstud esialgse kasutatava turvisemustri kasutusajaks, kuid mitte kauem kui:
 • Sõiduauto, maasturi ja tarbesõiduki rehvid mitte kauem kui 3 aastat ostukuupäevast (vajalik esitada ostutõend).
 • Veoauto, bussi, traktori, haagise ja tööstusmasina rehvid mitte kauem kui 1 aasta ostukuupäevast (vajalik esitada ostutõend)

Nimetatud ajaperiood ei hõlma käesoleva garantiiga kaitstud rehvide oodatavat kasutusaega.

Mida ei garanteerita

Rehve, mis on muutunud kasutamiskõlbmatuks alljärgnevatel põhjustel:
 • Teeohtudest tekitatud vigastused või kahjustused, mis on rehvile põhjustatud takistuste ja prahi poolt, nagu näiteks lõikevigastused, torkevigastused, (parandatavad või mitte), muhud, rebendid või löökidest põhjustatud purunemised.
 • Mittenõuetekohane rehvirõhu kasutamine või teised hoolduse kuritarvitused.
 • Mittenõuetekohased montaaži- või demontaažiprotseduurid.
 • Sõiduki või rataste anomaaliad, nagu näiteks paindunud rattasõlmed, rataste (sildade) vale reguleerimine, kulunud või rikkis komponendid.
 • Avariist, korrosioonist, vandalismist, tulekahjust või loodusõnnetustest põhjustatud kahjustused.
 • Seadmetest ja käsitsemisest tingitud vigastused või kahjustused.
 • Rehvid, mis on täidetud vahu, soolvee või muu ainega, mis on ette nähtud õhu kui pumpamiskeskkonna asendamiseks või täiendava massi saavutamiseks. 
 • Vale rakendus, väärkohtlemine, hooletus, rataste või kettide kahjustus.
Täiendavad välistused 
 • Rehvid, millel esinevad vanusest või ilmastikust tingitud kahjustused.
 • Buldooserite, kaugvedude veoautode või skreeperite rehvid, mis töötavad ületades Ton-Mile-Per-Hour (TMPH) (tonn-miili tunnis) või Ton-Kilometer-Per-Hour (TKPH) (tonnkilomeetrit tunnis) teguri nimiväärtust.
 • Buldooserite ja laadurite rehvid, mis töötavad nimivõimsustegurit Work Capacity Factor (WCF) ületades.
 • Mittenõuetekohased hoiutingimused
 • Rehvid, mis on monteeritud "O" rõngastega ja mis ei ole heaks kiidetud kasutamiseks teehöövlite ja buldooserite rehvidena.
 • Protekteeritud rehvid.
 • Rehvid, mida on pärast tehasest lahkumist modifitseeritud (lõigatud üle sooned, taastatud pinnasehaaratsid jne.).
Mida garanteeritakse

Rehvid, mis on muutunud kasutuskõlbmatuks ülaltoodutest erinevatel põhjustel, asendatakse vastavalt käesolevale garantiile.

Kompenseerimine

Rehvi kompenseerimisel korrutatakse järelejäänud turvisemustri sügavuse protsent esialgse ostuhinnaga, ehk kompenseeritakse järelejäänud turvisemustri osa.

Kliendi kohustused

Klient peab esitama mõistliku aja jooksul kirjaliku garantiinõude Oscarrehvid OÜ esindusse. Vajaduse korral teostatakse garantiirehvi ülevaatust Oscarrehvid OÜ territooriumil.

Piirangud ja väljaarvamised

Kõik eeldatavad garantiid, sealhulgas igasugune müügikõlblikkuse või konkreetseks otstarbeks sobivuse garantii on selgesõnaliselt piiratud käesoleva kirjaliku garantii kestusega.

Kõik kohustused või vastutus ajakaotuse, ebamugavuste, sõiduki / veoki kasutamise kadude või mis tahes muude otseste või kaudsete kahjude eest siinkohal välistatakse.
©2012 Yokohama   
Yokohama.ee